اخبار خارجی

تاثیر خشکسالی بر انتقال علف کش

در برخی از بخش‌های ایالات متحده، خشکسالی در فصل گذشته موضوع قابل بحثی بود. آب و هوای خشک می تواند به طرق مختلف بر کنترل

علف کش سیپیرافلون

علف کش سیپیرافلون در پاکستان ثبت شد

اخیراً سیپیرافلون توسط وزارت کشاورزی پاکستان تایید و به ثبت رسیده است که شروع رسمی فروش خارجی KingAgroot در بازار خارج از کشور است.سیپیرافلون یک