اخبار خارجی

علف کش سیپیرافلون

علف کش سیپیرافلون در پاکستان ثبت شد

اخیراً سیپیرافلون توسط وزارت کشاورزی پاکستان تایید و به ثبت رسیده است که شروع رسمی فروش خارجی KingAgroot در بازار خارج از کشور است.سیپیرافلون یک