اصول و نحوه اختلاط سموم و کودهای کشاورزی

اختلاط سموم

اختلاط سموم و كودها در مخزن سم پاش موجب صرفه جويي در وقت، نيرو و نيز كاهش هزينه هاي محلول پاشي مي شود، به طوري كه با يك بار سم پاشي مي توان برخي از آفات يا بيماري ها را به طور همزمان كنترل و علاوه بر آن تغذيه گياه را نيز انجام داد . نكته […]

عوامل مؤثر در افزایش کارایی آفت کش ها

عوامل مؤثر در افزایش کارایی آفت کش ها

با توجه به وضعیت آفات، بیماری ها و علف های هرز در مزارع و باغات، ضرورت استفاده از آفت کش ها قابل ملاحظه است. با توجه به هزینه ای که کاربرد آفت کش ها در پی دارد، شناسایی تکنیک های صحیح مصرف آن ها از ضروریات است. مواردی که در ذیل آمده به افزایش اثر […]

مقاومت به آفت کش ها

مقاومت به آفت کش ها

اگر چه آفت کش ها به این دلیل طراحی شده اند که آفات را از بین ببرند ولی به ندرت صد درصد موثر واقع می شوند. تعدادی از افراد در جمعیت های آفات می توانند زنده بمانند و تکثیر کنند. این بازماندگان دارای یک صفت رفتاری بیوشیمیایی یا مشخصه های ژنتیکی خاص هستند که به […]