نقش مواد همراه و افزودنی در کارایی آفت کش ها

مواد همراه جهت بهبود نفوذ آفت کش های شیمیایی یا افزایش عملکرد آفت کش ها به آنها اضافه می گردد. بیشترین مصرف مواد همراه در علف کشها است. سورفکتانت ها، روغن های گیاهی، کودهای بر پایه آلومینیوم و … از گروه عمده مواد همراه هستند. فاکتورهایی مانند چسبندگی سطحی، زاویه تماس و میزان پوشش دهی […]

اصول و نحوه اختلاط سموم و کودهای کشاورزی

اختلاط سموم

اختلاط سموم و كودها در مخزن سم پاش موجب صرفه جويي در وقت، نيرو و نيز كاهش هزينه هاي محلول پاشي مي شود، به طوري كه با يك بار سم پاشي مي توان برخي از آفات يا بيماري ها را به طور همزمان كنترل و علاوه بر آن تغذيه گياه را نيز انجام داد . نكته […]

عوامل مؤثر در افزایش کارایی آفت کش ها

عوامل مؤثر در افزایش کارایی آفت کش ها

با توجه به وضعیت آفات، بیماری ها و علف های هرز در مزارع و باغات، ضرورت استفاده از آفت کش ها قابل ملاحظه است. با توجه به هزینه ای که کاربرد آفت کش ها در پی دارد، شناسایی تکنیک های صحیح مصرف آن ها از ضروریات است. مواردی که در ذیل آمده به افزایش اثر […]