Frigate 41% SL

مویان فری‌گیت

معرفی محصول و نحوه اثر

فری گیت به عنوان مویان با خاصیت پخش کنندگی و چسبندگی برای افزایش اثربخشی و نفوذپذیری گلایفوزیت و سایر سموم مشابه به کار می رود و باعث صرفه جویی در مصرف می شود.

نحوه اثر و مزايای استفاده:

1)       تشكيل پوشش يكنواخت سم بر روی گياه

2)       كاهش قطر قطرات سم خارج شده از نازل سمپاش

3)       كاهش كشش سطحی محلول سم و افزایش پخش شوندگی

4)       جذب بیشتر و سریعتر سموم

5)       كاهش شستشوی سموم در صورت بارش باران

6)       پخش یکنواخت و نفوذپذیری محلول سم، در مواردی که سطح برگ غبار آلود باشد.

اطلاعات فنی

مویان فری‌گیت Frigate 41% SL
کلاس آفت‌کش
اجوانت
ماده موثره
-
فرمولاسیون
مایع قابل حل در آب 41 درصد
گروه شیمیایی
-
درجه خطر سم
-
گروه مقاومتی
-
LD50 خوراکی برای موش صحرایی
620 میلی گرم بر کیلو گرم
دوره کارنس
-
فری گیت
موارد و میزان مصرف زمان مصرف
به نسبت 5 در هزار یا 2 لیتر در هکتار همراه با 6 تا 8 لیتر گلایفوزیت
از آنجا که این ماده به عنوان یک ماده کمکی در اختلاط با گلایفوزیت بکار می رود زمان مصرف آن تابع زمان مصرف سم اصلی است

مدیریت کاربرد:

  • اکیداً توصیه می شود مویان فری گیت با علف کش های دارای فرمولاسیون EC به کار بره نشود.