Petrolium Oil 80% L

روغن امولسیون شونده 80% مایع

معرفی محصول و نحوه اثر

به منظور مبارزه پیش بهاره، بهاره و تابستانه با شپشکها و بعضی از کنه ها به تنهایی و یا همراه با بعضی از سموم کشاورزی به عنوان مویان یا Adjuvant قابل استفاده است. روغن امولسیون شونده از طریق بستن منافذ تنفسی باعث مرگ حشرات می شود. از مزایای این روغن کم خطر بودن آن برای انسان و حشرات مفید است.

اطلاعات فنی

روغن امولسیون شونده 80% مایع Petrolium Oil 80% L
کلاس آفت‌کش
-
ماده موثره
روغن پترولیوم
فرمولاسیون
80% مایع
گروه شیمیایی
آلیفاتیک هیدروکربن
درجه خطر سم
U (سمیت حادی ندارد) بر اساس دسته بندی WHO
گروه مقاومتی
IRAC: NC
LD50 خوراکی برای موش صحرایی
بیش از 15000 میلی گرم بر کیلو گرم
دوره کارنس
3 تا 4 هفته
روغن ولک
نام محصول آفت مقدار و زمان مصرف در زمستان و اوایل بهار مقدار و زمان مصرف در اواخر بهار و تابستان
مرکبات
کنه قرمز، کنه زرد شرقی، سپردارها، شپشکها، مینوز و مگس سفید
1/5 تا 2 لیتر در 100 لیتر آب
0/5 تا 0/75 لیتر در 100 لیتر آب
درختان میوه سردسیری
کنه قرمز اروپایی، پسیل گلابی، مینوز لکه گرد، شپشکها، سپردارها و مینوز
1 تا 2 لیتر در 100 لیتر آب قبل از تورم جوانه ها
0/5 تا 0/75 لیتر در 100 لیتر آب با توجه به پیش آگاهی
پسته
شپشک واوی، شپشک تنه و پسیل پسته
1 تا 2 لیتر در 100 لیتر آب قبل از تورم جوانه ها
0/5 تا 0/75 لیتر در 100 لیتر آب با توجه به پیش آگاهی
خرما
شپشک سفید، شپشک شفاف و زنجره خرما
1 تا 2 لیتر در 100 لیتر آب
0/5 تا 0/75 لیتر در 100 لیتر آب
زیتون و انگور
شپشک سیاه، سپردار بنفش، شپشک آرد آلود مو، تریپس و زنجره مو
1 تا 2 لیتر در 100 لیتر آب
0/5 تا 0/75 لیتر در 100 لیتر آب در صورت نیاز به سمپاشی
درختان جنگلی غیر مثمر
شپشک سفید تاغ و سپردار سفید کاج
1 تا 2 لیتر در 100 لیتر آب
0/5 تا 0/75 لیتر در 100 لیتر آب
گیاهان زینتی
انواع کنه، شپشک، شته و مگس سفید
0/5 تا 0/75 لیتر در 100 لیتر آب
0/5 تا 0/75 لیتر در 100 لیتر آب

مدیریت کاربرد:

  • از سمپاشی در زمانیکه هوا گرم (بالای 32 درجه سانتیگراد) یا خیلی سرد است خودداری شود و از اختلاط روغن با سموم گوگردی، کاپتان، پروپارژیت و دیمتوات اجتناب گردد.
  • حداقل یک ماه زمان بین مصرف روغن و سموم گوگردی باید رعایت شود.
  • درجه سولفوناسیون روغن­های زمستانه 90-70 درصد و درجه سولفوناسیون روغن­های تابستانه 90-98 درصد