Propargite 57% EC

پروپارژیت

معرفی محصول

كنه كش غير سيستمیک با اثر تماسی و دوام طولانی از طريق تنفس هم بر روی حشره تاثير گذار است

اطلاعات فنی

پروپارژیت Propargite 57% EC​
کلاس آفت‌کش
کنه کش
ماده موثره
پروپارژیت
فرمولاسیون
امولسیون 57 درصد
گروه شیمیایی
sulfite
درجه خطر سم
III (احتیاط) براساس دسته بندی WHO
گروه مقاومتی
IRAC=12C
LD50 خوراکی برای موش صحرایی
2800 میلی گرم بر کیلوگرم
دوره کارنس
تا کنون هیچ دوره کارنسی برای این سم ثبت نشده است
پروپارژیت
نام محصول نوع آفت میزان و زمان مصرف
پنبه
كنه تار عنكبوتی
1/5 ليتر در هكتار
سويا
كنه تار عنكبوتی
1/5 ليتر در هكتار
چغندر
كنه تار عنكبوتی
1 ليتر در هكتار
درختان ميوه
كنه قرمز اروپایی
1 در هزار
پسته
كنه پسته
1 در هزار
حبوبات
كنه حبوبات
2 در هزار
چای
كنه پا كوتاه
1/2 در هزار
اشجار جنگلی
كنه دو نقطه ای
1 در هزار
مزارع لوبيا
كنه دو لكه ای
1 در هزار

مدیریت کاربرد:

برای درختان گلابی استفاده نشود.

کنه دونقطه ای
کنه تار عنکبوتی