Abamectin 1.8% EC

آبـامـکـتـیـن

معرفی محصول و نحوه اثر

آبامکتين حشره‌­کش و کنه‌­کش با خاصیت تماسی، گوارشی، نفوذی (سیستمیک محدود) بوده، از گروه آورمکتین، که این گروه آنتیبیوتیک‌­های موثر بر روی کنه­‌ها، حشرات و حتی نماتودها می‌­باشند. این ترکیب حاصل تخمیری است که به وسیله باکتری Streptomyces avermitilis تولید می‌­شود. روي گيرنده‌های گابا (گاما آمينو بوتريک اسيد) در سيستم عصبي اثر مي­‌گذارد. آبامكتين فعاليت سيستميك محدودي دارد بطوريكه پس از محلول­‌پاشي روی گياه سريعا به درون برگ نفوذ كرده و به مدت چند هفته می‌تواند در آنجا بماند و با تغذيه حشرات مكنده جذب بدنشان می‌شود. تاثيرآبامكتين در سيستم عصبی و در رابطه با اثر بازدارندگی آن بر گيرنده‌­های گاما آمينوبوتيريك اسيد (GABA)  در سيناپس‌­ها می‌باشد. GABA يك ناقل شيميايي بازدارنده در سيناپس­‌های مغزی مهره‌­داران و سيناپس‌­های عصبي- ماهيچه­اي در بی مهره­گان می‌باشد كه اثر خود را با افزايش نفوذپذيری غشاء ناحيه پس‌­سیناپسي نسبت به يون كلر اعمال می‌كند.

اطلاعات فنی

آبـامـکـتـیـن Abamectin 1.8% EC​
کلاس آفت‌کش
حشره‌کش
ماده موثره
آبامکتین
فرمولاسیون
امولسیون 1.8 درصد
گروه شیمیایی
آورمکتین
درجه خطر سم
Ia (سمیت فوق العاده خطرناک) بر اساس دسته بندی WHO
گروه مقاومتی
IRAC: 6
LD50 خوراکی برای موش صحرایی
10 میلی گرم بر کیلو گرم
دوره کارنس
برای سبزی و صیفی 3 روز و برای مرکبات 7 روز
آبامکتین
نام محصول آفت میزان مصرف
سبزی و صیفی
مینوز
0.6 لیتر در هکتار
مرکبات
کنه زنگ
20 سی‌سی +250 سی‌سی روغن در 100 لیتر آب

مدیریت کاربرد:

  • براي زنبور عسل خيلی خطرناک است، در جاهایی كه گل زياد است و فعاليت زنبور زياد است نبايد مصرف شود.
  • در جاهايی كه از زنبورهاي گرده‌افشان برای گرده افشانی استفاده می‌شود بايد آن‌ها را به مدت 24 ساعت از محيط سم‌پاشی شده خارج كرد.
کنه زنگ مرکبات
مینوز سبزی و صیفی