Fenpyroximate 5% SC

فن پیروکسی میت

معرفی محصول

كنه كشی با خاصیت تماسی و نفوذی بسیار بالا ، از نقل و انتقال الکترون در میتوکندری ها ممانعت می کند. با اثر ضربتی سریع برای سنین مختلف پوره، کنه بالغ و تخم بکار می رود .

اطلاعات فنی

فن پیروکسی میت Fenpyroximate 5% SC
کلاس آفت‌کش
کنه کش
ماده موثره
فن پروکسی میت
فرمولاسیون
سوسپانسیون 5 درصد
گروه شیمیایی
فنوکسی پیرازول ها
درجه خطر سم
II (سمی و زیان آور) بر اساس دسته بندی WHO
گروه مقاومتی
IRAC=21A
LD50 خوراکی برای موش صحرایی
480 میلی گرم بر کیلوگرم برای مذکر و 245 میلی گرم بر کیلوگرم برای مونث
دوره کارنس
دوره کارنس برای این محصول 14 روز است
فن پروکسی میت
نام محصول نوع آفت میزان و زمان مصرف
مرکبات
کنه قرمز (کنه بالغ و پوره)
0.5 در هزار
مرکبات
کنه قرمز (تخم)
0.5 در هزار + 1% روغن ولک
مرکبات
کنه زنگ یا کنه نقره ای
0.7 - 0.5 در هزار
سیب
کنه قرمز اروپایی
0.5 در هزار
میخک گلخانه ای
کنه تار عنکبوتی
0.5 در هزار
خرما
کنه گرد آلود
0.3 در هزار

مدیریت کاربرد:

برای مبارزه با تخم کنه قرمز مرکبات همراه با روغن ولک مورد استفاده قرار گیرد.
(0/5 در هزار + 1% روغن ولک)

کنه گرد آلود
کنه زنگ