paraquat dichloride 20%SL W/V

پـاراکـوات

معرفی محصول و نحوه اثر

پاراكوات علف­كشي عمومي، غيرسيستميك و تماسي ازگروه باي پيريديليوم است كه توسط قسمت­هاي سبز گياه جذب شده و با از بين بردن غشاء و سيتوپلاسم سلول ها، برگ هر گياه سبز را به سرعت از بين مي­برد. اين علف­كش به محض برخورد با خاك خنثي شده و ديگر اثري نخواهد داشت.

اطلاعات فنی

پاراکوات paraquat dichloride 20%SL W/V​
کلاس آفت‌کش
علف‌کش
ماده موثره
پاراکوات دیکلراید
فرمولاسیون
مایع قابل حل در آب 20 درصد
گروه شیمیایی
بی پِریدیلیوم
درجه خطر سم
|| (احتیاط) بر اساس دسته‌بدی WHO
گروه مقاومتی
HRAC: D
LD50 خوراکی برای موش صحرایی
129-157 میلی گرم بر کیلو گرم
دوره کارنس
-
پاراکوات
نام محصول نوع علف هرز میزان و زمان مصرف
درختان میوه دانه‌دار و هسته‌دار
انواع علف‌های هرز پهن برگ و کشیده برگ یکساله
3-5 لیتر در هکتار وقتی ارتفاع علف‌ها 10 تا 15 سانتی متر باشد
سیب‌زمینی
علف‌های هرزی که قبل از محصول روئیده باشند
3 لیتر در هکتار بعد از رویش علف هرز و پیش از رویش محصول
مرکبات
علف‌های هرز یکساله
3-5 لیتر در هکتار وقتی ارتفاع علف‌ها 10 تا 15 سانتی متر باشد
یونجه
سس و علف‌های هرز یکساله
3-5 لیتر در هکتار بعد از رویش سس
نیشکر
علف‌های هرزی که قبل از محصول روئیده باشند
محلول 1 درصد و یا 3-5 لیتر در هکتار

مدیریت کاربرد:

  • درزمــان سمــپاشی بـه شـاخ و بــرگ و تــنه درختـان جــوان پاشــیده نشــود.
علف هرز سس
تاج خروس