اولین گزارش از خسارت کنه زنگار سیب Aculus schlechtendali در ایران

مجله تسا

مجله تسا

جدیدترین اخبار صنعت کشاورزی و باغداری و همچنین صنعت کود و سم را در اختیار شما می‌گذارم

کنه زنگار سیبAculus schelchtendali Nalepa (Acari: Eriophyidae)  است. عارضه زنگار میوه یکی از عوامل مهم است که سبب عدم بازارپسندی میوه سیب می‌شود. رقم میراکل یکی از ارقام سیب است که در سال‌های اخیر وارد کشور شده و بواسطه ارزش صادراتی کشت آن درحال‌توسعه است. بررسی میوه‌های آلوده نشان داد که خسارت این آفت به‌صورت زنگار در جام گل ظاهر شده و به‌تدریج کل سطح میوه را دردرجات مختلف می‌پوشاند. علاوه بر این، تغذیه این کنه در سطح زیرین برگ‌ها سبب قهوه‌ای شدن برگ‌ها در تابستان می‌شود. به‌طورکلی شدت خسارت و زنگار میوه ناشی از کنه زنگار سیب به تراکم جمعیت کنه، نوع رقم و سن گیاه بستگی دارد. با توجه به این‌که این رقم در سطح کشور در برخی باغات سیب درحال ‌توسعه می‌باشد، لازم است در خصوص احتمال افزایش تراکم جمعیت کنه زنگار سیب روی این رقم دقت کافی مبذول شود، زیرا که این کنه علاوه بر خسارت مستقیم، به‌واسطه بروز زنگار میوه بازارپسندی این رقم صادراتی را کاهش خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.